Valná hromada CELL
se konala 16.12.2015 v Praze.
16|12|2015|
Schůzka skupiny ALL
Dne 25.9.2015 se v Bratislavě konala pracovní schůze české skupiny pro léčbu akutní lymfoblastické leukemie dospělých.
25|09|2015|
Jednání Leukemické sekce ČHS
Dne 20.5.2015 se v Praze konalo jednání Leukemické sekce České hematologické společnosti.
20|05|2015|
Schůzka skupiny pro ALL
V Brně se dne 10.4.2015 konala schůzka skupiny pro akutní lymfoblastickou leukemii dospělých.
10|04|2015|

Česká leukemická skupina – pro život (The CzEch Leukemia Study Group – for Life), CELL, vznikla jako nezávislá dobrovolná iniciativa různých pracovníků zabývajících se problematikou leukemií. Tato oblast je mimořádně široká a zdaleka nezahrnuje jen hematology. Na komplexní péči o nemocné s leukemiemi a na výzkumu v této oblasti se podílejí lékaři různých odborností, patologové, mikrobiologové, molekulární biologové, psychologové a další. Tyto všechny by ráda CELL sdružila pod jednou platformou - zlepšení péče o nemocné s leukemiemi v ČR a akcelerace výzkumu v této oblasti.

CELL vznikla na ustavující valné hromadě konané dne 24. 4. 2006 na Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze. V současné době na různých projektech CELL spolupracují pracovníci všech velkých pracovišť v České republice a rozbíhá se i spolupráce s menšími pracovišti a se Slovenskou republikou. CELL má již nyní mimořádně silné kontakty na řadu zahraničních pracovišť a organizací a spolupráce se zahraničím je jedním ze základních priorit CELL.

Základní cíle jsou v těchto oblastech:

  • Akutní myeloidní leukemie
  • Akutní lymfoblastická leukemie
  • Chronická myeloidní leukemie
  • Chronická lymfatická leukemie
  • Podpůrná péče a léčba u leukemií (tzv. supportive care), zvl. problematika oportunních infekcí
  • Transplantace krvetvorných buněk u leukemií

Je cílem se těmto problematikám věnovat komplexně, včetně aspektů laboratorních, výzkumných a z pohledu nemocného.

Nemáme menší ambice než to, že CELL bude jednoznačně viditelnou silou na poli leukemií nejen v rámci ČR, ale i celosvětově!

Stanovy
Stáhnout stanovy CELL


---------------------------------------------------------------