cs / en
Logo

Informace o projektu

Databáze pacientů s chronickou lymfocytární leukemií (CLL)

Cíle projektu

 • sběr epidemiologických a klinických dat o pacientech s CLL
 • hodnocení výsledků léčby
 • zlepšení informovanosti o dosažených léčebných výsledcích

Odborný garant

 • prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.

Spolupracující pracoviště

 • FN Brno
 • VFN Praha
 • FN Hradec Králové
 • FN Olomouc
 • FN Ostrava
 • FN Plzeň
 • Onkologické centrum Nový Jičín
 • Nemocnice Mladá Boleslav

Folber F., Koriťáková E. Portál české leukemické skupiny [online]. 2016 [cit. 2019-10-16]. Dostupné z: http://www.leukemia-cell.org.

2019 Portál české leukemické skupiny | mapa serveru