cs / en
Logo

Informace o projektu

Databáze pacientů s akutní lymfoblastickou leukemií (ALL)

Cíle projektu

  • sběr epidemiologických a klinických dat o pacientech s ALL
  • hodnocení výsledků léčby
  • zlepšení informovanosti o dosažených léčebných výsledcích

Odborný garant

  • prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.

Spolupracující pracoviště

  • FN Brno
  • ÚHKT Praha
  • FN Hradec Králové
  • FN Olomouc
  • FN Ostrava

n 

Folber F., Koriťáková E. Portál české leukemické skupiny [online]. 2016 [cit. 2020-6-04]. Dostupné z: http://www.leukemia-cell.org.

2020 Portál české leukemické skupiny | mapa serveru