cs / en
Logo

CELLECTION: Atlas of Hematological Cytology

Archiv 2007–2014

Valná hromada CELL

Jednání Leukemické sekce ČHS a valná hromada CELL se uskuteční v Praze 17.12.2014. Pozvánku na obě jednání a program těchto jednání naleznete zde. Zápis je k dispozici zde.
17. 12. 2014
 

Schůze výboru CELL

Dne 18.11.2014 se uskutečnila pravidelná schůze výboru CELL. Program jednání naleznete zde. Zápis z jednání naleznete zde.
18. 11. 2014
 

VIII. CELL workshop

Dne 6.6.2014 se v Brně konal VIII. CELL workshop a V. mykologický pre-workshop projektu "Oportunní infekce u hematologických nemocných" na téma "Novinky v diagnostice a terapii invazivních mykotických infekcí - update doporučení CELL".
Pozvánka je k dispozici zde.
Fotografie zde.
24. 06. 2014
 

Jednání EWALL

Ve dnech 4. a 5. 4. 2014 se na Hraničním zámečku v Hlohovci konalo pracovní jednání vedení Evropské skupiny pro akutní lymfoblastickou leukemii dospělých (EWALL). Jenání se účastnili vedoucí evropských pracovních skupin věnujících se akutní lymfoblastické leukemii dospělých - německé, francouzské, britské, italské, polské, ruské a české. Jednání se zúčastnili i zástupci dalších zemí. Na jednání byly diskutovány společné současné i budoucí klinické a laboratorní projekty EWALL.
Organizátorem akce byla CELL, jmenovitě prof. Doubek. Přednášku za CELL přednesl dr. Folber.
Fotografie účastníků akce najdete zde a zde.
10. 04. 2014
 

Jednání rozšířeného výboru

Dne 19.3.2014 se v Praze konalo jednání rozšířeného výboru CELL.
Zápis z jednání je k dispozici zde.
28. 03. 2014
 

Schůze výboru CELL

Dne 19.3.2014 se v Praze konala pravidelná schůze rozšířeného výboru CELL. Na jednání byl diskutován rozpočet CELL, databáze CELL, problematika akutní myeloidní leukemie, akutní promyelocytární leukemie, chronické myeloidní leukemie a široce rovněž otázka chronické lymfocytární leukemie. Účastníci setkání probírali i zajištění konferencí a workshopů, které bude v letošním roce CELL pořádat.
19. 03. 2014
 

Valná hromada CELL

Dne 27.11.2013 se uskutečnila valná hromada CELL. Zápis z valné hromady najdete zde.
27. 11. 2013
 

Leukemická sekce ČHS JEP a valná hromada CELL

Leukemická sekce ČHS JEP a valná hromada CELL se uskuteční 27.11.2013 od 14.00 hodin v hotelu Marriott v Praze.
Program jednání je ke stažení zde.
23. 11. 2013
 

Prezentace CELL databáze na 6. TIMM

Během 6. Trends in Medical Mycology, který se konal 11-14. října 2013 v Kodani, byly prezentovány 4 práce, vycházející z mezinárodní databáze organizované CELL - databáze FIND:
* Drgona et al. Invasive candidemia/candidiasis on hematological wards in 2000-2012 - a results from FIND - Candida project. Mycoses 56, suppl 3, str. 111.  foto zde
* Weinbergerova et al. Invasive aspergillosis in patients with hematological malignancies in Czech and Slovak Republics: fungal infection database (find) analysis (2001-2011) - an update. Mycoses 56, suppl 3, str. 121.  foto zde
* Ziakova et al. Invasive aspergillosis in patients with hematological malignancies in Slovakia: fungal infection database (FIND) analysis, 2005-2011. Mycoses 56, suppl 3, str. 126.  foto zde
* Sedlacek et al. Probable/proven invasive aspergillosis in children with malignancy registred in database FIND, Study on behalf of the Czech Leukemia Study Group for life CELL. Mycoses 56, suppl 3, str. 128.  foto zde
14. 10. 2013
 

Monografie Molekulární hematologie

CELL podpořila vydání rozsáhlé monografie Molekulární hematologie. Knihu vydalo nakladatelství Galén, 2013, 316 s., ISBN 978-80-7262-942-8. Bližší informace o publikaci Vám poskytnou editorky prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. (sarka.pospisilova@fnbrno.cz) nebo ing. Dana Dvořáková, CSc. (ddvorak@fnbrno.cz).
Náhled obalu monografie je zde.
28. 09. 2013
 

Brožura pro pacienty s ALL

CELL vydala brožuru pro pacienty s akutní lymfoblastovou leukemií. Monografie obsahuje informace o tomto onemocnění, o diagnostice, léčbě, prognóze i o životě s ALL. Publikace je doplněna osobní zkušeností jednoho z pacientů, kteří se z onemocnění vyléčili.
Pokud byste měli o brožuru zájem, napište si o ni mailem autorům - MUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D. (cyril.salek@uhkt.cz) a MUDr. František Folber (ffolber@fnbrno.cz).
Náhled titulní strany monografie najdete zde.
28. 09. 2013
 

Doporučení pro diagnostiku a léčbu leukemií a jejich infekčních komplikací

CELL právě vydala druhé vydání Doporučení pro diagnostiku a léčbu leukemií a jejich infekčních komplikací. Zájemci o tato doporučení si o ně mohou požádat mailem na adresu mdoubek@fnbrno.cz. Monografie jim bude zdrama zaslána.
Náhled titulní strany monografie naleznete zde.
20. 09. 2013
 

Brožura pro pacienty s AML

V dubnu 2013 byla u příležitosti VII. CELL Workshopu v Hradci Králové za účasti členů výboru CELL slavnostně pokřtěna nová brožura pro pacienty s akutní myeloidní leukémií. Brožura přináší základní informace pacientům a jejich blízkým o této závažné chorobě, o principech její diagnostiky a především léčby. Důležitou kapitolou této brožury jsou možné komplikace, které jsou spojeny se samotnou chorobou a s její léčbou a které je nutné velmi rychle rozeznat, aby mohli být řešeny. Na brožuře spolupracovali kromě řady odborníků z většiny hematologických center v ČR také pacienti, kteří celou procedurou léčby AML prošli. Jejich náměty a připomínky byly pro celkový koncept brožury zásadní.
Pokud byste měli o brožuru zájem, obracejte se, prosím, na autora brožury: MUDr. Lukáš Semerád (lukas.semerad@fnbrno.cz). Brožuru Vám rádi zašleme.
Brožura je ke stažení zde.
Foto ze křtu knihy: 1, 2, 3, 4.
25. 04. 2013
 

VII. CELL Workshop

Ve dnech 18.-19. dubna 2013 se v Hradci Králové uskutečnil VII. CELL Workshop Projektu oportunní infekce u hematoonkologických nemocných. Tématem byly infekce vyvolané Pnemocystis jiroveci a herpetickými viry u hematologických nemocných.
Program naleznete zde. Společnou fotografii naleznete zde.
19. 04. 2013
 

Křest knihy s podporou CELL

22. března 2013 se v galerii U Prstenu na Jilské ulici 14 v Praze konal křest knihy Jak si poradit s nádorovým onemocněním krve? Pomocník pro pacienty nejen s leukemií či lymfomem (Mladá fronta, Praha 2012). Křtu se zúčastnili hlavní autoři knihy, členové CELL doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D a prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. Křest knihy byl doprovázen výstavou obrazů dětí z Ateliéru Studánka v Brně, které knihu ilustrovaly.
Fotografie je k dispozici zde.
22. 03. 2013
 

Spolupráce CELL a EWALL

CELL je pevně zakotvena v Evropské pracovní skupině pro akutní lymfoblastickou leukemii dospělých (EWALL). Ve dnech 15. a 16.3.2013 se v Boloni konal mítink EWALL. CELL se v rámci EWALL podílí na řešení řady projektů - osud pacientů s molekulárním a hematologickým relapsem, příprava nových guidelines či léčba starých nemocných s Ph+ ALL podle protokolu EWALL backbone. Oceněním aktivit CELL je i to, že jednání EWALL, plánované na duben 2014, se uskuteční v České republice, pravděpodobně na jižní Moravě.
17. 03. 2013
 

VII. CELL Workshop

Ve dnech 18.-19. dubna 2013 se v Hradci Králové uskuteční VII. CELL Workshop Projektu oportunní infekce u hematoonkologických nemocných. Tématem budou infekce vyvolané Pnemocystis jiroveci a herpetickými viry u hematologických nemocných. Program naleznete zde.
18. 01. 2013
 

Kalendář 2013

Jak už se stalo tradicí, Česká leukemická skupina - pro život vydala kalendář. Tentokrát s ilustracemi k českému překladu eposu Apollónia Rhodského. Ilustrace jsou společným dílem malíře Michala Singera a výtvarníka Petra Kryštůfka. Titulní strana kalendáře je k nahlédnutí zde.
Tímto si také dovolujeme popřát všem členům CELL i našim sympatizantům po všech stránkách úspěšný a radostný rok 2013.
16. 01. 2013
 

Valná hromada CELL

Letošní valná hromada CELL se uskutečnila v Praze dne 22.11.2012 v 15:00 hodin v posluchárně 1. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice.
Pozvánku s programem naleznete zde.
Zápis z valné hromady je k dispozici zde.
22. 11. 2012
 

Chorvatská skupina KROHEM se připojuje k databázi FIND aspergillus

Ve dnech 14.-16.11.2012 doc. Drgoňa a doc. Ráčil představili chorvatskou verzi databázi FIND aspergillus na zasedání KROHEM v Biogradu na Moru.
Databáze FIND aspergillus je v současné době plně dostupná v chorvatštině. Chorvatská centra se zapojí do databáze již případy, které se proběhly v roce 2012.
KROHEM je nevládní vědecko-profesní asociace sdružující odborníky v oboru hematologie z Chorvatské republiky - http://krohem.hr.
Fotogalerie: zde a zde.
16. 11. 2012
 

Brožura pro pacienty s CML

Nezbytnou podmínkou optimálního přístupu k diagnostice a léčbě pacientů s CML je nejen vzdělaný lékař, ale i kvalitně informovaný a spolupracující pacient podpořený obdobně informovanými blízkými, rodinnými příslušníky a přáteli. Předkládaná publikace pojednává vyčerpávajícím způsobem o problematice CML v celé její šíři, počínaje vysvětlením podstaty choroby, přes její diagnostiku, až po kompletní informace o její terapii. To vše pak ve srozumitelné formě, aniž by byla učiněna újma na vědecké podloženosti či aktuálnosti jejího obsahu.
Brožura byla vydána Českou leukemickou skupinou - pro život (CELL) jako výraz pochopení významu a trvalé podpory kvalitní informovanosti hematoonkologických pacientů a jejich blízkých jako jednoho z pilířů úspěšné diagnostiky a léčby.
V případě zájmu Vám bude zaslána brožura v požadovaném množství. Obracejte se, prosím, na adresu autorky: MUDr. Daniela Žáčková (dzackova@fnbrno.cz).
Upoutávka k brožuře je k dispozici zde, brožura ke stažení pak zde.
06. 11. 2012
 

Vakcinační kartička

CELL ve spolupráci se Společností infekčního lékařství, ČHS JEP vydává vakcinační kartičku pro hematologické nemocné po splenektomii. Kartička obsahuje nejen přesný rozpis vakcinačního schématu, ale také informace o antibiotické profylaxi, empirické antibiotické léčbě pro splenektomované nemocné a poučení pro nemocné po splenektomii.
Náhled kartičky je k dispozici zde.
V případě zájmu o výtisk prosím kontaktuje: zracil@fnbrno.cz.
26. 10. 2012
 

Jednání výboru CELL

Dne 15. 10. 2012 se v Praze v restauraci U Zlatého hada konalo tradiční jednání výboru CELL a pozvaných hostů. Během jednání byly diskutovány především otázky společných projektů na poli AML, CML a ALL. Dále pak byla předmětem jednání příprava valné hromady CELL.
15. 10. 2012
 

Křest knihy

Už nyní vás zveme na křest knihy Jak si poradit s nádorovým onemocněním krve? Pomocník nejen pro pacienty s leukemií a lymfomem, jejímiž autory jsou členové CELL doc. Janíková a prof. Doubek. Křest proběhne v Praze 23.3.2013. Místo a čas budou upřesněny. Spolu s křestem proběhne i dražba obrázků dětí, které knihu ilustovaly. Výtěžek bude věnován na péči o nemocné s leukemiemi a lymfomy.
17. 09. 2012
 

CELL podpořila vydání knihy pro nemocné

CELL podpořila vydání kniky pro nemocné Jak si poradit s nádorovým onemocněním krve? Pomocník pro pacienty nejen s leukemií a lymfomem. Hlavními autory knihy jsou doc. Janíková a prof. Doubek. Kniha se snaží zodpovědět otázky, které nejsou běžně v lékařských ordinacích kladeny, nebo jsou jen povrchně probírány - otázky komplementární a alternativní medicíny, výživy, potravinových doplňků, pohybové aktivity nemocných, jejich sexuálního života, alkoholu a kouření, psychyky nemocných či také klinických studií. Kniha má 136 stran, ilustracemi ji doplniky děti z ateliéru Studánka v Brně a vydalo ji nakladatelství Mladá fronta.
Knihu lze objednat mailem na knihyMS@mf.cz nebo na internetu na www.kniha.cz.
Obálka knihy je k nahlédnutí zde.
25. 07. 2012
 

VI. CELL Workshop

Ve dnech 13.-14.4.2012 se v Brně konal VI. CELL Workshop a III. Mykologický pre-Workshop Projektu oportunní infekce u hematoonkologických nemocných, tentokrát na téma Multirezistentní bakterie u hematoonkologických pacientů. Program a informace naleznete zde.
11. 04. 2012
 

Schůzka o ALL

Dne 11.4.2012 proběhla v Praze schůzka zástupců pracovišť CELL týkající se akutní lymfoblastické leukemie. Byly dohodnuty společné léčebné protokoly, příprava databáze ALL a biobanking vzorků. Zápis ze schůzky najdete zde.
11. 04. 2012
 

Pracovní setkání projektu AML

Dne 5. 1. 2012 proběhlo v Brně pracovní setkání center participujících v CELL projektu Akutní myeloidní leukémie (mimo APL). Prezentovány postupy molekulárněbiologického vyšetření u pacientů s AML podle jednotlivých center. Byly diskutovány návrhy na standardizaci postupů a banking vzorků.
Zápis ze setkání je k dispozici zde.
05. 01. 2012
 

Valná hromada CELL

Výroční valná hromada CELL za rok 2011 se konala dne 23. 11. 2011 v Praze v posluchárně 1. interní kliniky VFN. Zápis je k dispozici zde.
23. 11. 2011
 

Doporučení EWALL

Evropská pracovní skupina pro akutní lymfoblastickou leukemii dospělých (EWALL) vydala doporučení diagnostiky a léčby této nemoci (1. vyd., UNI-MED Verlag AG, Bremen-London-Boston, 208 s., ISBN 978-3-8374-1299-4). Na monografii se významně podíleli členové CELL prof. Michael Doubek a prof. Jiří Mayer. CELL je také v monografii uvedena jako jedna z evropských pracovních skupin, která se problematice akutní lymfoblastické leukemie dospělých systematicky věnuje.
Dotazy týkající se monografie můžete zasílat na e-mail mdoubek@fnbrno.cz.
Obálka monografie je k nahlédnutí zde.
21. 11. 2011
 

Klofarabin v léčbě AML

V časopise American Journal of Hematology vyšel článek o léčbě molekulárního relapsu akutní myeloidní leukemie pomocí klofarabinu od autorů z Interní hematoonkologické kliniky FN Brno.
Článek je k dispozici zde.
07. 11. 2011
 

Doporučené postupy

CELL vydala doporučené postupy diagnostiky a léčby leukemií a jejich infekčních komplikací (150 s., ISBN 978-80-905028-2-6). O monografii můžete požádat mailem na adrese mdoubek@fnbrno.cz, bude vám zaslána zdarma. Obálka monografie je k nahlédnutí zde.
13. 10. 2011
 

Cena výboru České hematologické společnosti

Supplementum časopisu Transfuze a hematologie dnes o chronické lymfocytární leukemii získalo cenu výboru České hematologické společnosti, časopisu Transfuze a hematologie dnes a firmy Janssen-Cilag za nejlepší odborné sdělení časopisu Transfuze a hematologie dnes v roce 2010. Informace je k dispozici zde.
26. 05. 2011
 

Pracovní setkání projektu "Akutní myeloidní leukémie (mimo APL)"

Dne 17.5.2011 se v Praze uskutečnilo pracovní setkání center participujících v CELL projektu Akutní myeloidní leukémie (mimo APL). Program setkání je k dispozici zde.
17. 05. 2011
 

CELL slaví 5 let

Česká leukemická skupina - pro život (CELL) letos slaví 5 let svého trvání! Při této příležitosti vydala sborník, který si můžete přečíst zde. Obálka sborníku je ke stažení tady.
16. 05. 2011
 

19. meeting EI-CML

Ve dnech 5.-8. 5. 2011 se uskutečnilo v Praze v působivých prostorách Kláštera minoritů sv. Jakuba 19. setkání nejvýznamnějších osobností na poli laboratorního a klinického výzkumu chronické myeloidní leukemie (CML) v Evropě sdružených pod hlavičkou organizace European Investigators on CML Group (EI-CML). Toto seskupení bylo vytvořeno v roce 1992 prof. Turou z Itálie a v roce 2002 bylo jedním z hlavních iniciátorů vzniku Evropské leukemické sítě (The European Leukemia Net, ELN), v jejímž rámci The Czech Leukemia Study Group for Life (CELL) kooperuje v řadě výzkumných projektů nejen v oblasti CML, ale i dalších typů leukemií. Setkání členů EI-CML se konají jednou ročně a v letošním roce 2011 byl pořadatelstvím této významné akce poctěn prof. J. Mayer coby jediný český zástupce v této organizaci a současně předseda CELL. Mítink byl mimo jiné byl i potvrzením důležité pozice, kterou v rámci evropského kontextu na poli CML CELL zaujímá.
Program jednání naleznete zde.
08. 05. 2011
 

V. CELL workshop o oportunních infekcích

Ve dnech 28.-29.4.2011 se konal v Brně V. CELL Workshop Projektu oportunní infekce u hematoonkologických nemocných a II. mykologický pre-workshop. Program je k dispozici zde. Společnou fotografii účastníků workshopu naleznete zde. Poprvé v rámci CELL workshopů byl použit přímý internetový přenos celého setkání.
29. 04. 2011
 

Publikace z projektu CAN CELL

V časopise Klinická mikrobiologie a infekční lékařství byla publikována původní práce Invazivní kvasinkové infekce na vybraných hematoonkologických odděleních České a Slovenské republiky - mikrobiologické výsledky projektu CAN CELL autorů Kocmanová I., Drgoňa L., Ráčil Z., Chrenková V., Olišarová P., Mallátová N., Haber J., Lisalová M., Bendová E., Dobiáš R., Dobiášová S. Celou PDF verzi naleznete zde.
06. 04. 2011
 

Postgraduální medicína na téma hematoonkologie

CELL podpořila vydání Focusu - Hematoonkologie, který vyšel v časopisu Postgraduální medicína. Edukační texty o leukemiích, lymfomech a myelodysplastickém syndromu byly napsány především lékaři Interní hematoonkologické kliniky FN Brno. Editorem Focusu byl prof. Michael Doubek. Titulní strana časpisu je zde.
26. 03. 2011
 

Jednání výboru CELL a pozvaných hostů

Dne 25.2.2011 se v Praze v restauraci U Zlatého hada konalo tradiční jednání výboru CELL a pozvaných hostů. Během jednání byly diskutovány především otázky společných projektů na poli AML (Ráčil, Vydra, Cetkovský, Mayer), CML (Machová-Poláková, Žáčková, Ráčil, Mayer), ALL (Doubek, Žák), CLL (Doubek, Schwarz), APL (Schwarz, Cetkovský) a problematika infekcí u nemocných s leukemiemi (Ráčil, Mayer).
25. 02. 2011
 

Kniha kazuistik nejen pro hematology

CELL podpořila vydání knihy Hematologické kazuistiky nejen pro hematology aneb jak nepřehlédnout leukemii v každodenní praxi autorů doc. Janíkové a prof. Doubka. Cílem autorů nebylo parafrázovat stávající učební texty, ale zdůraznit příznaky krevních nemocí, ukázat, jak se od těchto příznaků dostat ke stanovení diagnózy onemocnění a co všechno tento proces lékařům znesnadňuje. Publikace je určena jak specialistům v oboru, tedy hematologům, tak i lékařům z jiných oborů, kteří se běžně s krevními nemocemi nesetkávají, a v neposlední řadě i studentům medicíny.
Knihu si můžete objednat v nakladatelství Mladá fronta nebo o ni požádat e-mailem na mdoubek@fnbrno.cz.
Obálka knihy je k nahlédnutí zde.
16. 02. 2011
 

Supplementum o histiocytóze z Langerhansových buněk

S podporou CELL právě vyšlo výpravné supplementum Vnitřního lékařství o histiocytóze z Langerhansových buněk a některých dalších vzácných hematologických onemocněních.
V přípědě zájmu o supplementum můžete kontaktovat hlavního editora supplementa prof. Zdeňka Adama (z.adam@fnbrno.cz).
Náhled obálky najdete zde. Obsah supplementa je ke stažení zde.
20. 12. 2010
 

Valná hromada CELL

Dne 1.12.2010 se bude v Praze konat valná hromada CELL.
Pozvánka je k dispozici zde. Zápis je k dispozici zde.
01. 12. 2010
 

Workshop CELL o invazivních aspergilových infekcích

Ve dnech 19.-20.11.2010 proběhl v Mikulově CELL Workshop projektu "Databáze případů invazivních aspergilových infekcí na hematoonkologických pracovištích v ČR a SR" a projektu "CAN-CELL". Program workshopu je k dispozici zde.
20. 11. 2010
 

Suplementum o antimykotické léčbě

Za podpory CELL vyšlo suplementum časopisu Postgraduální medicína o empirické a preemptivní antimykotické léčbě u nemocných s hematologickými malignitami.
Úvodní strana je k dispozici zde.
09. 11. 2010
 

Publikace o CLL v zahraničním časopisu

Epidemiologická analýza chronické lymfocytární leukemie, kterou provedla CELL, právě vychází v časopisu Clinical Lymphoma, Myeloma and Leukemia.
Článek je k dispozici zde.
30. 07. 2010
 

Publikace o CLL se spoluautorstvím členky CELL

Důležitá spolupracovnice CELL - doc. Šárka Pospíšilová - je spoluautorkou knihy New Biological Prognostic Markers in Chronic Lymphocytic Leukemia (editoři Kostas Stamatopoulos, Paolo Ghia, Richard Rosenquist) spolu s mnoha dalšími mimořádně renomovanými lidmi. Je to pro nás velká čest.
01. 07. 2010
 

Supplementum Transfuze a hematologie dnes o CLL

Právě vyšlo supplementum časopisu Transfuze a hematologie dnes o chronické lymfocytární leukemii. Jde o projekt CELL ve spolupráci s Českou skupinou pro chronickou lymfocytární leukemii.
V případě zájmu o supplementum nás můžete kontaktovat na e-mailu mdoubek@fnbrno.cz.
Obálka suplementa je k dispozici zde.
26. 05. 2010
 

CELL Workshop - Farmakokinetika imatinibu

25. května 2010 proběhl v Brně CELL Workshop Projektu "Chronická myeloidní leukémie".
Program workshopu je k dispozici zde.
25. 05. 2010
 

Seminář CELL o histiocytózách

Dne 21. 5. 2010 se pod záštitou CELL a České lékařské komory konal v TOP hotelu v Praze seminář o histiocytóze z Langerhansových buněk a dalších histiocytárních nemocech dospělého i dětského věku. Seminář se setkal se zájmem hematologů, pneumologů a pediatrů, kteří ho navšívili a kteří vysoce hodnotili jeho odbornou stránku. Přednášející připraví o problematice histiocytózy suplementum časopisu Vnitřního lékařství, které vyjde do konce letošního roku. Editorem suplementa bude prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.
Fotografie ze semináře je zde.
21. 05. 2010
 

IV. CELL Workshop Projektu oportunní infekce u hematoonkologických nemocných

Ve dnech 29.-30. dubna 2010 proběhl v Brně již IV. CELL Workshop Projektu oportunní infekce u hematoonkologických nemocných. Program workshopu je k dispozici zde.
30. 04. 2010
 

Účast CELL na SAL

Prof. Mayer byl pozván k přednesení příspěvku v rámci konference SAL (Study Aliance Leukemia). IHOK a CELL s touto pracovní skupinou dlouhodobě spolupracují. Program je k dispozici zde.
28. 04. 2010
 

Zasedání Rakouské pracovní skupiny pro CLL

Prof. Mayer, jako zástupce CELL, přednesl v Rakousku na zasedání Rakoské
pracovní skupiny pro chronickou lymfocytární leukemii přednášku o
aktivitách CELL a možnostech společných projektů na poli chronické
lymfocytární leukemie.
14. 04. 2010
 

Seminář o histiocytárních nemocech

CELL pořádá seminář o histiocytárních nemocech. Koná se 21.5.2010 v Praze. Bližší informace o programu a místu konání naleznete zde.
04. 03. 2010
 

Schůze výboru CELL

Dne 17. 2. 2010 se v Praze konala schůze výboru CELL a pozvaných hostů. Zápis ze schůze najdete zde.
17. 02. 2010
 

Přednáška na setkání Rakouské skupiny pro CLL

Prof. Mayer přednesl na setkání Rakouské skupiny pro léčbu chronické lymfocytární leukemie v Salzburgu za pracovní skupinu CELL přednášku s názvem "CLL therapy standards and concepts of the Czech Leukemia Study Group for Life, CELL". Program setkání je k dispozici zde.
15. 01. 2010
 

Článek v časopise Blood

Pracovní skupina Interní hematoonkologické kliniky FN Brno a CELL, která se věnuje chronické lymfocytární leukemii, publikovala v prestižním časopise Blood práci o roli genu TP53 u této nemoci. Práci si můžete přečíst zde.
06. 01. 2010
 

Seminář o histiocytóze

CELL připravuje seminář s názvem "Histiocytóza z Langerhansových buněk a některá další histiocytární onemocnění dospělého i dětského věku". Seminář se bude konat v Praze 21. 5. 2010Další podrobnosti o akci budou oznámeny počátkem roku 2010.
22. 12. 2009
 

Valná hromada CELL

Dne 25. 11. 2009 ve 12.00 hodin se na 1. interní klinice VFN Praha konala Výroční valná hromada CELL.
Pozvánka na valnou hromadu je k dispozici zde, zápis pak zde.
25. 11. 2009
 

Setkání EWALL

Ve dnech 13.–14. listopadu 2009 se ve Frankfurtu nad Mohanem konalo společné pracovní setkání Německé pracovní skupiny pro léčbu dospělých pacientů s ALL (GMALL) a Evropské pracovní skupiny pro léčbu ALL (EWALL). Skupinu CELL zde zastupoval MUDr. Cyril Šálek, který přítomné seznámil s průběžnými výsledky léčby pacientů s ALL podle německého protokolu GMALL 07/2003. Konstatoval skutečnost, že s tímto protoklem naše pracoviště dosahují dosud nejlepších léčebných výsledků; obsáhle byla probrána a posléze diskutována problematika toxicity. Uznání si česká skupina vysloužila za skutečnost, že jak pražské (ÚHKT) tak brněnské pracoviště (IHOK) zařazují do studie počty pacientů srovnatelné s nejaktivnějšími německými centry.
Program setkání je k dispozici zde, zápis pak zde.
13. 11. 2009
 

Schůzka o ALL

Dne 10. 7. 2009 se na ÚHKT v Praze konala schůzka o léčbě pacientů s ALL dle protokolů německé pracovní skupiny GMALL. Diskutovány byly výhody, nevýhody a úskalí protokolu GMALL 07/2003, vyšetřování minimální reziduální nemoci a aktuální úpravy protokolu. Všichni zúčastnění se shodli na vytvoření databáze všech pacientů s ALL léčených na pracovištích CELL. Dále bude také navržen jednotný protokol pro pacienty, kteří nemohou být zařazeni do studie GMALL. (workshop 17/6/2009)
10. 07. 2009
 

Schůzka o CML

Dne 19. 5. 2009 se na půdě Interní hematoonkologické kliniky uskutečnila pracovní schůzka týkající se chronické myeloidní leukemie. Diskutovány byly mimo jiné klinické i laboratorní vyšetřování pacientů, jejich databáze a plánované experimentální a probíhající klinické studie. (workshop 16/5/2009)
19. 05. 2009
 

Workshop věnovaný mutacím BCR/ABL u CML

Dne 28.4.2009 se na ÚHKT v Praze uskutečnil workshop CELL, jehož programem byla problematika chronické myeloidní leukémie a to zejména klinický význam a laboratorní možnosti detekce BCR/ABL mutací. Hlavní sdělení bylo předneseno zahraničním hostem doc. Martinem Müllerem z Heidelbergrské univerzity v Mannheimu, který je předním evropským odborníkem na tuto problematiku. Následně účastnícic z pražského a brněnského pracoviště informovali o vlastních postupech a metodikách používaných k detekci BCR/ABL mutací. Účastníci setkání byly také informováni o výsledcích společného CELL projektu na poli detekce BCR/ABL mutací a nových postupech zaváděných na obou zmíněných pracovištích. (workshop 15/4/2009)
28. 04. 2009
 

Pracovní setkání projektu Oportunní infekce u hematoonkologických nemocných

Na tomto pracovním setkání CELL se sešli a aktivními příspěvky zástupci čtyř pracovišť – FN Brno, FN Hradec Králové, FN Motol a FN Olomouc.
První část prezentací byla zaměřena na výměnu zkušeností s PCR diagnostikou invazivní aspergilózy. Výsledkem diskuzí byl závěr, že na pracovištích FN Brno, Hradec Králové a FN Motol se neosvědčila PCR diagnostika invazivní aspergilózy z krve a jejích frakcí (plazmy, séra) a pokračuje snaha o rutinní zavedení diagnostiky z ostatních vzorků – zejména se jedná o BAL, sputum a tkáně. Na všech pracovištích je snaha o kvantifikaci mykotické nálože v klinických vzorcích jako nástroje pro odlišení kolonizace a aktivní infekce.
V další části setkání byla diskutována problematika diagnostiky zygomykóz. V současné době je diagnostika zavedena ve FN Brno a ve FN Motol, FN Hradec Králové na zavedení pracuje. Vzhledem k tomu, že by bylo výhodné používat na všech pracovištích stejnou diagnostickou metodu bylo navrženo sdílení metodiky používané ve FN Brno.
(workshop 14/3/2009)
23. 04. 2009
 

Pracovní setkání ČSCLL, CELL a KLS

Ve dnech 16. a 17. dubna se v Praze v Kongresovém centru U Hájků konalo pracovní setkání České skupiny pro CLL, České leukemické skupiny a Kooperativní lymfomové skupiny. Na programu prvního dne setkání byly přednášky o pokročilé CLL a jejích komplikacích, prezentace zajímavých kazuistik pacientů s CLL a dále představení projektů pod záštitou CELL.
16. 04. 2009
 

Pátý mítink organizovaný CELL

Dne 6. 3. 2009 se v Brně uskutečnil další malý sjezd o hlubokých mykotických infekcích, již třetí v pořadí tohoto druhu.
06. 03. 2009
 

Pracovní schůzka věnovaná CLL

27. 1. 2009 se na Ústavu hematologie a krevní transfuze konal workshop CELL a České skupiny pro CLL (ČS CLL), na němž byly hledány styčné body pro budoucí spolupráci na poli CLL – profylaxe nežádoucích účinků alemtuzumabu u CLL, nové klinické studie, nové protokoly pro relabující a rezistentní CLL, projekt nových prognostických faktorů CLL v reálné hematologické praxi. Své projekty přednesli také dr. Smolej z Hradce Králové a doc. Trněný z Prahy. (workshop 13/2/2009)
28. 01. 2009
 

Pracovní schůzka věnovaná AML

13. 1. 2009 se na Ústavu hematologie a krevní transfuze konal workshop, jehož součástí byla diskuze o klinickém využití sledování minimální zbytkové nemoci (MRD) pomocí molekulárně genetických metod u pacientů s akutní myeloidní leukemií. Byly prezentovány zkušenosti lékařů Interní hematoonkologické kliniky FN Brno a Ústavu hematologie a krevní transfuze se sledováním MRD u AML. Výsledky léčby molekulárních relapsů u pacientů s AML na Interní hematoonkologické klinice FN Brno byly přijaty k publikování v časopise Experimental Hematoogy. Součástí workshopu byla i diskuze o novém léčebném protokolu pro pacienty s relabující AML. V rámci CELL je k léčbě relabujících AML zvažováno použití klofarabinu v kombinaci s dalším lékem.(workshop 12/1/2009)
13. 01. 2009
 

Pracovní schůzka věnovaná CML

Dne 22. 12. 2008 se v Praze na ÚHKT uskutečnila pracovní schůzka o CML. Probrány byly současné projekty a byly plánovány projekty další (workshop 11/6/2008).
22. 12. 2008
 

Pracovní schůzka věnovaná ALL

Dne 20. 5. 2008 se v Praze uskutečnila pracovní schůzka o ALL. Probrány byly široké aspekty monitorace minimální zbytkové choroby a aktuální výsledky GMALL protokolu na českých pracovištích. (workshop 10/5/2008).
20. 05. 2008
 

Třetí valná hromada CELL

Třetí valná hromada CELL se uskutečnila dne 20. 5. 2008 v Praze na ÚHKT. Přivítali jsme řadu hostů a také nových členů! Byl zvolen výbor na další funkční období ve stejném složení jako dosud, ale přibyl k němu také nový člen, doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D z Odd. klinické hematologie FN Královské Vinohrady. Gratulujeme!
20. 05. 2008
 

CELL a její projekt Infinity

CELL a její projekt Infinity (tyrosine kinase Inhibitors iN the FIrst aNd followIng CML Treatment) je součástí Evropské leukemické sítě (ELN, European LeukemiaNet)! Dne 21. 4. 2008 jsme se zúčastnili úvodního mítinku ohledně evropského registru nemocných s chronickou myeloidní leukemií léčených imatinibem. První data z Infinity byla již do tohoto registru přijata.
21. 04. 2008
 

Čtvrtý míting organizovaný CELL

Dne 11. 4. 2008 se v Brně uskutečnil malý sjezd o hlubokých mykotických infekcích. Další informace najdete zde. Popřípadě si můžete prohlédnout fotky foto 1 a foto 2.
11. 04. 2008
 

CELL aktivně apeluje ...

CELL aktivně apeluje na včasnou diagnostiku leukemií! Zde můžete najít všechny soubry dostupné ke stažení.
06. 04. 2008
 

Pracovní schůzka věnovaná APL

Dne 21. 2. 2008 se v Praze uskutečnila pracovní schůzka o APL. Probrány byly široké aspekty jednotného postupu v rámci ČR a publikace (workshop 9/4/2008).
21. 02. 2008
 

Pracovní schůzka věnovaná AML

Dne 17. 1. 2008 se v Drážďanech uskutečnila pracovní schůzka o AML. CELL byla pozvána německými kolegy k prezentaci svých projektů a k diskusi o další spolupráci. (workshop 8/3/2008).
17. 01. 2008
 

Pracovní schůzka věnovaná CLL

Dne 9. 1. 2008 se v Praze na ÚHKT uskutečnila pracovní schůzka věnovaná projektu prognostických faktorů u CLL a sběru základních dat. Kromě zástupců CELL se schůzky zúčastnili také zástupci dalších pracovišť (workshop 7/2/2008).
09. 01. 2008
 

Pracovní schůzka věnovaná CML

Dne 3. 1. 2008 se uskutečnila v Praze na ÚHKT další pracovní schůzka věnovaná CML. Řešily se aktuální otázky společné databáze (workshop 6/1/2008).
03. 01. 2008
 

Pracovní schůzka věnovaná akutním leukemiím

Dne 28. 11. 2007 se v Praze na Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) uskutečnila další pracovní schůzka věnovaná problematice akutních leukemií a zvláště AML. Účastníci diskutovali o dalších nových protokolech pro terapii. Přivítali jsme i vzácné hosty z FN Hradec Králové a FN Královské Vinohrady, Praha. Do některých aktivit se plánují zapojit (workshop 5/2007).
28. 11. 2007
 

CELL vydává

CELL vydává extenzivní přehled o diagnostice invazivní aspergilózy! Vnitřní lékařství 53, listopad 2007, Supplementum. Můžete si stáhnout zde.
13. 11. 2007
 

Pracovní schůzka o CML

Dne 27. 6. 2007 se v Praze na Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) uskutečnil další pracovní mítink věnovaný problematice chronické myeloidní leukemie. Účastníci řešili dosavadní průběh standardizace stanovení bcr/abl a rozebírali další možnosti spolupráce, zvl. klinicko-laboratorní projekty.
(workshop 4/2007)
27. 06. 2007
 

Třetí mítink organizovaný CELL

Dne 25. 5. 2007 se konal na Ústavu hematologie a krevní transfuze 3. mítink s mezinárodní účastí. Pozvání přijal dr. Muller z Německé CML pracovní skupiny, jedné z nejlepších na světě. Program jednání a několik obrázků najdete zde.
25. 05. 2007
 

V Praze se setkali zástupci ALL

V Praze na Ústavu hematologie a krevní transfuze se sešli zástupci pracovní skupiny pro akutní lymfatickou lekuemii (ALL). Během několikahodinového jednání vyřešili spoustu dílčích problémů spojených s německým protokolem GMALL. Bylo rozhodnuto v protokolu pokračovat a ještě více utužit spolupráci s německou pracovní skupinou. (workshop 3/2007)
16. 05. 2007
 

CELL slavila 1. výročí!

Dne 15. 5. 2007 se na Ústavu hematologie a krevní transfuze konala výroční valná hromada CELL. Zápis najdete zde. S potěšením můžeme konstatovat, že naše řady se opět rozrostly!Zápis z valné hromady můžete stáhnout zde.
15. 05. 2007
 

Druhý mítink organizovaný CELL!

Dne 25. 4. 2007 se na Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze konal pracovní mítink CELL věnovaný steroid-rezistentní GVHD. Tato život ohrožující komplikace je jedním z hlavních problémů současné transplantologie. Sešlo se 15 odborníků z ČR a také SR a diskutovali možnosti jak tuto problematiku řešit společně. Více se dočtete v sekci alogenní transplantace. Máte-li zájem také spolupracovat, jste vítáni!
25. 04. 2007
 

Pracovní schůzka o CML

V Praze na Ústavu hematologie a krevní transfuze se sešli zástupci pracovní skupiny pro chronickou myeloidní leukemii. Během několikahodinového jednání vyřešili spoustu dílčích problémů spojených s projektem INFINITY. Prvních 50 nemocných zadáno a data čekají na analýzu! (workshop 2/2007)
20. 04. 2007
 

Zástupci CLL a AML se sešli v Praze

V Praze na Ústavu hematologie a krevní transfuze se sešli zástupci pracovní skupiny pro CLL a AML a projednávali řadu dalších možných společných projektů. Diskutovalo se hlavně o terapii AML v molekulárním relapsu, o nemyeloablativních transplantačních režimech u lymfoidních malignit a o nových metodách sledování chimerismu po transplantaci. (workshop 1/2007)
12. 04. 2007
 

CELL prezentovala svoje projekty na mítingu ERIC

(European Research Initiative on CLL) během kongresu ASH 2006, USA, Orlando. Prezentace týkající se p53 mutací u CLL byla velmi pozitivně přijata a stala se základem pro pozvání na jednání European LeukemiaNet v lednu 2007 v Heidelbergu.
26. 03. 2007
 

CELL připravuje monografii!

Kniha NAPROSTÉ ZÁKLADY MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE V HEMATOLOGII, velmi informativní edukační materiál, ale vysoké odborné úrovně, se pro Vás již píše! Zde jsou základní 4 části monografie:
 
I.          Základy molekulární biologie buňky
II.        Molekulárně-biologické vyšetřovací metody v hematologii
III.       Molekulární patogeneze nejčastějších hematologických malignit
IV.       Molekulární patogeneze závažných hematologických nemaligních chorob
 
Kniha by měla mít spoustu barevných obrázků a schémat, sponzoři jsou velmi vítáni, aby byla cena přístupná.
26. 03. 2007
 

První mítink organizovaný CELL!

Dne 11. 1. 2007 se v Brně uskutečnil pracovní mítink věnovaný včasné diagnostice invazivní aspergilózy. Byl to klasický mezioborový mítink CELL, sešlo se celkem 36 odborníků z ČR a SR z různých oborů a odborností. Na vyžádání lze získat jednotlivé prezentace, účastníci obdrželi kompletní CD se všemi prezentacemi. Výsledkem bylo zahájení přípravy rozsáhlého odborného přehledu o včasné diagnostice invazivní aspergilózy, která by se měla objevit v českém odborném tisku v r. 2007 a stát se základem určitých národních doporučení. Více informací najdete zde.
11. 01. 2007
 

Folber F., Koriťáková E. Portál české leukemické skupiny [online]. 2016 [cit. 2020-10-20]. Dostupné z: http://www.leukemia-cell.org.

2020 Portál české leukemické skupiny | mapa serveru