cs / en
Logo

Informace o projektu

DATOOL-AML je registr zaměřený na sběr údajů o pacientech s akutní myeloidní leukemií (AML). Od roku 2014 je jeho součástí také registr NAPOLEON, který shromažďuje data o pacientech s akutní promyelocytární leukemií (AML M3).

Databáze DATOOL je již od svého začátku definována jako velmi detailní databáze shromažďující data epidemiologická, data charakterizující typ AML, způsob a efekt léčby, follow-up po ukončené léčbě, data o transplantacích a další. Dále umožňuje sběr dat speciálních, například dat důležitých pro klinické testování nových léčiv a podobně.


Hlavní garant

  • prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Koordinátor

  • MUDr. Barbora Weinbergerová

AML molecular biology

Databáze AML molekulární biologie

Folber F., Koriťáková E. Portál české leukemické skupiny [online]. 2016 [cit. 2023-12-11]. Dostupné z: http://www.leukemia-cell.org.

2023 Portál české leukemické skupiny | mapa serveru