cs / en
Logo

CELLECTION: Atlas of Hematological Cytology

Členství

Všichni, kdo chtějí jakkoliv přispět řešení bezbřehé problematiky leukemií, jsou vítáni! V případě zájmu kontaktujte předsedu nebo místopředsedu CELL:

Předseda
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
e-mail: mayer.jiri@fnbrno.cz
www.fnbrno.cz

Místopředseda
prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA
e-mail: petr.cetkovsky@uhkt.cz
www.uhkt.cz

Folber F., Koriťáková E. Portál české leukemické skupiny [online]. 2016 [cit. 2024-4-16]. Dostupné z: http://www.leukemia-cell.org.

2024 Portál české leukemické skupiny | mapa serveru