cs / en
Logo

CELLECTION: Atlas of Hematological Cytology

Kontakty

Sídlo a korespondenční adresa

Česká leukemická skupina
Interní hematoonkologická klinika FN Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno
Česká republika

Výbor CELL

Čestný předseda
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
pavel.klener@uhkt.cz

Předseda
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
mayer.jiri@fnbrno.cz

Místopředseda
prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA
petr.cetkovsky@uhkt.cz

Člen výboru
MUDr. Martin Brejcha, Ph.D.
martin.brejcha@onkologickecentrum.cz

Člen výboru
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
doubek.michael@fnbrno.cz

Člen výboru
prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA
kozak@fnkv.cz

Člen výboru
MUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D.
cyril.salek@uhkt.cz

Člen výboru
doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.
zakpavel@fnhk.cz

Redakce webových stránek CELL

MUDr. František Folber, Ph.D.
folber.frantisek@fnbrno.cz

prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
doubek.michael@fnbrno.cz

Folber F., Koriťáková E. Portál české leukemické skupiny [online]. 2016 [cit. 2023-12-11]. Dostupné z: http://www.leukemia-cell.org.

2023 Portál české leukemické skupiny | mapa serveru