cs / en
Logo

CELLECTION: Atlas of Hematological Cytology

Struktura

Výbor CELL

prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

Čestný předseda
www.uhkt.cz

 

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Předseda, přednosta Interní hematologické a onkologické kliniky, FN Brno
www.fnbrno.cz

 

doc. MUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D.

Místopředseda, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
www.uhkt.cz

 

MUDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.

Členka výboru, IV. interní hematologická klinika, FN Hradec Králové
www.fnhk.cz

 

prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA

Člen výboru, vedoucí klinického úseku Ústavu hematologie a krevní transfuze, Praha
www.uhkt.cz

 

prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.

Člen výboru, vedoucí leukemické skupiny Interní hematologické a onkologické kliniky, FN Brno
www.fnbrno.cz

 

MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.

Člen výboru, primář, Hematologicko-onkologické oddělení, FN Plzeň
www.fnplzen.cz

 

MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.

Člen výboru, vedoucí lékař separačního centra, Klinika hematoonkologie, FN Ostrava
www.fno.cz

 

doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D.

Člen výboru, primář, Hematologická klinika, FN Královské Vinohrady, Praha
www.fnkv.cz

 

doc. MUDr. Tomáš Szotkowski, Ph.D.

Člen výboru, Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc
www.fnol.cz

 

prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

Člen výboru, přednosta, IV. interní hematologická klinika, FN Hradec Králové
www.fnhk.cz

 

Seznam členů CELL k 1.12.2023 (PDF soubor, 32 kB)

Folber F., Koriťáková E. Portál české leukemické skupiny [online]. 2016 [cit. 2024-5-27]. Dostupné z: http://www.leukemia-cell.org.

2024 Portál české leukemické skupiny | mapa serveru