cs / en
Logo

CELLECTION: Atlas of Hematological Cytology

Akutní lymfoblastická leukemie (ALL)

Garant problematiky

prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno
doubek.michael@fnbrno.cz
 

Základní informace

Akutní lymfoblastická leukemie je u dospělých, na rozdíl od dětí, poměrně vzácnou nemocí. V České republice je každoročně diagnostikováno jen několik desítek případů této nemoci u dospělých. Z tohoto důvodu se Česká leukemická skupina CELL rozhodla spolupracovat při léčení ALL s Evropskou pracovní skupinou pro léčbu ALL dospělých (EWALL) a Německou pracovní skupinou pro léčbu ALL dospělých (GMALL). V případě vzácných diagnóz je výhodné spolupracovat v léčbě nemoci s dalšími pracovními skupinami, aby bylo možné získat či převzít zkušenosti získané léčbou většího počtu nemocných.

Projekty

 

Kontaktní osoby

FN Brno: prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (doubek.michael@fnbrno.cz)
FN Brno: MUDr. František Folber, Ph.D. (folber.frantisek@fnbrno.cz)
ÚHKT Praha: MUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D. (cyril.salek@uhkt.cz)
FN Hradec Králové: prof. MUDr. Jan M. Horáček, Ph.D. (jan.hor@seznam.cz)
FN Královské Vinohrady Praha: doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D. (jan.novak@fnkv.cz)
FN Olomouc: doc. MUDr. Tomáš Szotkowski, Ph.D. (tomas.szotkowski@fnol.cz)
FN Ostrava: MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D. (zdenek.koristek@fno.cz)
FN Plzeň: prim. MUDr. Pavel Jindra, Ph.D. (jindra@fnplzen.cz)

 

Významné publikace

 

Folber F., Koriťáková E. Portál české leukemické skupiny [online]. 2016 [cit. 2021-9-24]. Dostupné z: http://www.leukemia-cell.org.

2021 Portál české leukemické skupiny | mapa serveru