cs / en
Logo

CELLECTION: Atlas of Hematological Cytology

Chronická lymfocytární leukemie (CLL)

Garant problematiky

prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno
doubek.michael@fnbrno.cz
 

Základní informace

Chronická lymfocytární leukemie (CLL) je nejčastější leukemie v naší populaci. Postihuje zvláště starší lidi. V poslední době bylo poznání CLL rozšířeno o mnoha objevů na poli patogeneze i léčby nemoci. Mění se nazírání na molekulární podstatu této choroby a na prognostické faktory, objevuje se řada nových léků. Pracoviště sdružená po hlavičkou CELL v úzké spolupráci s českou skupinou pro CLL (ČSCLL; prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. je předsedou ČSCLL a prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. a prof. RNDr. Marie Jarošová, CSc. jsou členkami výboru ČSCLL) a dalšími kooperujícími pracovišti (Středoevropský technologický institut – CEITEC a Masarykova universita Brno) se v současné době soustředí hlavně na následující oblasti.

Projekty

CELL navíc spolupracuje na mezinárodní úrovni s ERIC (Evropská výzkumná iniciativa pro CLL; prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. je členkou výboru ERIC).

Projekty byly a jsou financovány z řady zdrojů: granty AZV MZ ČR, evropské projekty (HORIZON2020) a farmaceutické společnosti (Janssen-Cilag, Gilead, AbbVie, AstraZeneca) a z dalších aktivit CELL.

 

Kontaktní osoby

FN Brno: prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (doubek.michael@fnbrno.cz), prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. (pospisilova.sarka@fnbrno.cz)
FN Plzeň: doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D. (lysak@fnplzen.cz)
Onkologické centrum Nový Jičín: prim. MUDr. Martin Brejcha, Ph.D. (martin.brejcha@nnj.agel.cz)
FN Ostrava: MUDr. Jana Zuchnická (jana.zuchnicka@fno.cz)

 

Významné publikace z let 2016-2021

Folber F., Koriťáková E. Portál české leukemické skupiny [online]. 2016 [cit. 2021-9-24]. Dostupné z: http://www.leukemia-cell.org.

2021 Portál české leukemické skupiny | mapa serveru