cs / en
Logo

CELLECTION: Atlas of Hematological Cytology

Imunitní cytopenie

Garanti problematiky

MUDr. Libor Červinek, Ph.D.
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno
cervinek.libor@fnbrno.cz
 
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno
doubek.michael@fnbrno.cz
 

Základní informace

Tato skupina se věnuje problematice diagnostiky a léčby trombocytopenie, hemolytických anémií a selhání krvetvorby. V rámci projektů skupiny jsou sledováni i pacienti s raritními diagnózami, jako je například paroxysmální noční hemoglobinurie (PNH), kongenitální trombocytopenie nebo Gaucherova nemoc.

Projekty

 

Kontaktní osoby

FN Brno: MUDr. Libor Červinek, Ph.D. (cervinek.libor@fnbrno.cz)

 

Významné publikace

Folber F., Koriťáková E. Portál české leukemické skupiny [online]. 2016 [cit. 2021-9-24]. Dostupné z: http://www.leukemia-cell.org.

2021 Portál české leukemické skupiny | mapa serveru