cs / en
Logo

CELLECTION: Atlas of Hematological Cytology

Informace pro nemocné

CELL má jako jednu z priorit zlepšení informovanosti nemocných a komunikace s nimi.
V případě dotazů lze kontaktovat garanty jednotlivých projektů.

Jako základní informace by mohly posloužit následující materiály:

Akutní lymfoblastická leukemie

Akutní lymfoblastická leukemie (ALL)
Informace pro pacienty a jejich blízké

MUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D.
MUDr. František Folber, Ph.D.
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.

(PDF soubor; 2,3 MB)

 

Akutní myeloidní leukemie

Akutní myeloidní leukemie (AML a APL)
Informace pro pacienty a jejich blízké

kolektiv autorů

(PDF soubor; 2,7 MB)

 

Chronická lymfocytární leukemie

Chronická lymfocytární leukemie (CLL)
Informace pro pacienty a jejich blízké

MUDr. Yvona Brychtová, Ph.D.
MUDr. Anna Panovská
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.

(PDF soubor; 1,0 MB)

 

Chronická myeloidní leukemie

Chronická myeloidní leukemie (CML)
Informace pro pacienty a jejich blízké

MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.

(PDF soubor; 3,6 MB)

 

Karta hematologicky nemocného po splenektomii

Karta hematologicky nemocného po splenektomii
Vakcinační karta, ATB profylaxe, pohotovostní ATB

MUDr. Tomáš Kabut
prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D.

(PDF soubor; 0,4 MB)

Folber F., Koriťáková E. Portál české leukemické skupiny [online]. 2016 [cit. 2021-9-24]. Dostupné z: http://www.leukemia-cell.org.

2021 Portál české leukemické skupiny | mapa serveru