cs / en
Logo

CELLECTION: Atlas of Hematological Cytology

Alogenní transplantace krvetvorných buněk

Garanti problematiky

prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA
Ústav hematologie a krevní transfúze, Praha
petr.cetkovsky@uhkt.cz

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
Interní hematologická a onkologická klinika, FN Brno
mayer.jiri@fnbrno.cz
 

Základní informace

Alogenní transplantace krvetvorných buněk (alo-HCT) je efektivní léčebná procedura pro řadu onemocnění krvetvorby. Alo-HCT je prováděna v ČR i v zahraničí řadu let a zůstává i v dnešní době nenahraditelnou terapeutickou modalitou především pro akutní leukémie (AML, ALL), ale také pro jiné diagnózy (myelodysplastický syndrom, myeloproliferativní i lymfoproliferativní onemocnění, aplastická anémie a další onemocnění.). Provedení alo-HCT je zatíženo celou řadou možných závažných komplikací, k nimž patří například toxicita přípravného režimu a reakce štěpu proti hostiteli (GvHD). V ČR jsou alogenní transplantace prováděny v šesti transplantačních centrech (ÚHKT Praha, FN Brno, FN Motol, FN Olomouc, FN Hradec Králové, FN Plzeň), počet prvních alo-HCT za rok v ČR se pohybuje kolem 250 procedur. Zástupci jednotlivých center vysoce specializované hemato-onkologické péče (HOC) v ČR v oblasti problematiky HCT úzce spolupracují jak v rámci České leukemické skupiny pro život CELL, tak v rámci Transplantační sekce České hematologické společnosti JEP. Důležitá je také mezinárodní odborná spolupráce s Evropskou skupinou pro transplantace kostní dřeně (EBMT), s mezinárodním evropským transplantačním registrem a s národními i mezinárodními registry dárců krvetvorných buněk. Hlavním cílem je dále zkvalitňovat a zlepšovat výsledky transplantační léčby s individuálním přístupem ke každému nemocnému.

Projekty

 

Kontaktní osoby

ÚHKT Praha: prof. MUDr. Petr Cetkovský, CSc., MBA (petr.cetkovsky@uhkt.cz)
FN Brno: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. (mayer.jiri@fnbrno.cz)
FN Brno: prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D. (krejci.marta@fnbrno.cz)
FN Hradec Králové: doc. MUDr. Pavel Žák, CSc. (pavel.zak@fnhk.cz)
FN Olomouc: doc. MUDr. Tomáš Szotkowski, Ph.D. (tomas.szotkowski@fnol.cz)

 

Významné publikace

Folber F., Koriťáková E. Portál české leukemické skupiny [online]. 2016 [cit. 2021-9-24]. Dostupné z: http://www.leukemia-cell.org.

2021 Portál české leukemické skupiny | mapa serveru