cs / en
Logo

Informace o projektu

Cíle projektu

  • sběr a analýza detailních informací o diagnóze a léčbě všech pacientů s CML v reálné klinické praxi ve velkých hemato-onkologických centrech
  • srovnání dat s publikovanými výsledky jiných center a studií

Hlavní garant

  • prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Koordinátor

  • MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.

Zapojená pracoviště

1. FN Brno (participace od 1. 1. 1991)
2. ÚHKT, Praha (participace od 1. 6. 1995)
3. FN Hradec Králové (participace od 1. 1. 2014)
4. FN Ostrava (participace od 1. 9. 2015)
5. FN Olomouc (participace od 13. 5. 2019)
6. VFN v Praze (participace od 13. 5. 2019)
7. FN Plzeň (participace od 13. 5. 2019)
8. FN Královské Vinohrady, Praha

Projekt INFINITY patří do skupiny projektů, na kterých spolupracuje skupina CELL s Institutem biostatistiky a analýz, s.r.o., jenž zajišťuje technický provoz registru a analýzu dat.

Projekt INFINITY (Imatinib In First Line CML Treatment) původně vznikl jako soubor pacientů s chronickou myeloidní leukémií (CML) v první chronické fázi léčených imatinibem v první linii (tzv. INFINITY I). Postupem času byl projekt rozšířen o další skupiny pacientů (INFINITY II zahrnující pacienty s CML léčené imatinibem v chronické fázi ve 2. a další linii léčby nebo v akcelerované fázi či blastickém zvratu a INFINITY III s pacienty v chronické fázi léčenými tyrozinkinázovými inhibitory 2. generace – dasatinibem a nilotinibem). Soubory pacientů INFINITY I až III byly následně spojeny do centralizované databáze INFINITY, která v současné době obsahuje data všech pacientů s CML bez ohledu na typ léčby včetně pacientů léčených jinak než inhibitory tyrozinkináz.

V databázi INFINITY jsou sledovány komplexní údaje o pacientech s CML vycházející z každodenní klinické praxe. Databáze má sofistikovanou strukturu datových položek i formulářů umožňující detailní analýzu klíčových parametrů, vyhodnocování účinnosti a tolerance tyrozinkinázových inhibitorů, sledování průběhu léčby, hodnocení odpovědí na léčbu i analýzu přežití pacientů, progrese i dalších událostí během léčby.

Folber F., Koriťáková E. Portál české leukemické skupiny [online]. 2016 [cit. 2023-12-11]. Dostupné z: http://www.leukemia-cell.org.

2023 Portál české leukemické skupiny | mapa serveru