cs / en
Logo

Křivky aktuálního přežití

Nová éra léčby chronické myeloidní leukémie pomocí tyrozinkinázových inhibitorů (TKI) s sebou přinesla výrazné zlepšení prognózy tohoto onemocnění. Dokonce i pacienti, kteří zrelabovali, mají velkou šanci dosáhnout remise onemocnění, a to dokonce opakovaně. Klasické metody hodnocení přežití pacientů a kumulativní incidence odpovědí na léčbu však neumožňují hodnocení opakujících se remisí a relapsů, proto byly týmem analytiků z Institutu biostatistiky a analýz a hematoonkologů z CELL vyvinuty tzv. křivky aktuálního přežití (current survival measures):

  • Aktuální kumulativní incidence (current cumulative incidence – CCI), která je odhadem pravděpodobnosti, že pacient bude v první nebo jakékoliv následující remisi onemocnění po zahájení léčby TKI.

  • Aktuální přežití bez známek leukémie (current leukaemi-free survival – CLFS), jenž je odhadem pravděpodobnosti, že pacient zůstane v první nebo jakékoliv následující remisi po dosažení první remise onemocnění na léčbě TKI.

 

Folber F., Koriťáková E. Portál české leukemické skupiny [online]. 2016 [cit. 2021-9-24]. Dostupné z: http://www.leukemia-cell.org.

2021 Portál české leukemické skupiny | mapa serveru