cs / en
Logo

Publikace

Výsledky analýz databáze INFINITY byly publikovány v odborných časopisech, na významných konferencích v rámci ČR a zejména v zahraničí:

 • Zackova D., Racil Z., Janousova E., Dvorakova D., Jurcek T., Minarik R., Prochazkova J., Oltova A., Weinbergerova B., Semerad L., Pavlovska L., Dusek L., Mayer J. Chronic myeloid leukemia: Is the real prognosis of newly diagnosed patients really so good? Haematologica 2015; 100 (s1), Abs. E1115. (http://www.linkos.cz/po-kongresu/databaze-tuzemskych-onkologickych-konferencnich-abstrakt/abstrakta/cislo/7658/)
 • Pfirrmann M., Hasford J., Turkina A., Prejzner W., Zackova D., Colita A., Zaritskey A., Steegmann JL., Indrak K., Baccarani M. Validation of a new prognostic score aimed to identify three groups with different probabilities of dying of chronic myeloid leukaemia in 1120 patients with first-line imatinib treatment. Haematologica 2015; 100 (s1), Abs. P604. (http://www.linkos.cz/po-kongresu/databaze-tuzemskych-onkologickych-konferencnich-abstrakt/abstrakta/cislo/7605/)
 • Zackova D., Klamova H., Muzik J., Cmunt E., Racil Z., Machova Polakova K., Dvorakova D., Jurcek T., Razga F., Cetkovsky P., Dusek L., Mayer J. Efficacy and tolerance of dasatinib after imatinib failure or intolerance for patients with chronic myeloid leukemia treated in three different hospitals compare well with results achievable in formal clinical trials. Leukemia & Lymphoma 2013; 54(10):2310-3. (http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/10428194.2013.772173?journalCode=ilal20)
 • Pavlik T., Janousova E., Mayer J., Indrak K., Jarosova M., Klamova H., Zackova D., Voglova J., Faber E., Karas M., Machova Polakova K., Racil Z., Demeckova E., Demitrovicova L., Tothova E., Chudej J., Markuljak I., Cmunt E., Kozak T., Muzik J., Dusek L. Current survival measures reliably reflect modern sequential treatment in CML: Correlation with prognostic stratifications. American Journal of Hematology 2013, 88(9):790-7. (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajh.23508/abstract)
 • Klamova H., Machova Polakova K., Muzik J., Racil Z., Zackova D., Steinerova K., Karas M., Faber E., Demeckova E., Michalovicova-Sninska Z., Voglova J., Demitrovicova L., Mikuskova E., Tothova E., Chudej J., Markuljak I., Cmunt E., Moravcova J., Dvorakova D., Michalova K., Jarosova M., Markova Stastna M., Cetkovsky P., Dusek L., Koza V., Trneny M., Indrak K. Evaluation of 5-year imatinib treatment of 458 patients with CP-CML in routine clinical practice and prognostic impact of different BCR-ABL cutoff levels. Cancer Medicine 2013;2(2):216-25. (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cam4.59/abstract)
 • Mayer J., Pavlik T., Janousova E., Klamova H., Zackova D., Racil Z., Machova Polakova K., Nemethova V., Brezinova J., Cetkovsky P., Dusek L. Estimation of the current survival measures in chronic myeloid leukemia: methodology and new software tools. Haematologica 2013; 98 (s1), Abs. P130. (http://www.linkos.cz/po-kongresu/databaze-tuzemskych-onkologickych-konferencnich-abstrakt/abstrakta/cislo/6277/)
 • Zackova D., Racil Z., Kovacevicova M., Feit J., Dobesova B., Palacková (Toskova) M., Jurcek T., Razga F., Dvorakova D., Mayer J. Skin adverse effects of tyrosine kinase inhibitors in the therapy of patients with chronic myeloid leukemia – single centre experience. Haematologica 2013; 98 (s1), Abs. B1365. (http://www.linkos.cz/po-kongresu/databaze-tuzemskych-onkologickych-konferencnich-abstrakt/abstrakta/cislo/6333/)
 • Žáčková D., Klamová H., Mužík J., Cmunt E., Ráčil Z., Dobešová B., Ryšavá J., Machová Poláková K., Dvořáková D., Jurček T., Rázga F., Březinová J., Oltová A., Cetkovský P., Trněný M., Dušek L., Mayer J. Dasatinib v léčbě pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML) v chronické fázi (CP) rezistentních či netolerujících imatinib v podmínkách každodenní klinické praxe. Sborník abstrakt z XVI. Česko-slovenského hematologického a transfuziologického sjezdu 2012, Abs. 344.
 • Zackova D., Klamova H., Dusek L., Muzik J., Machova Polakova K., Moravcova J., Jurcek T., Dvorakova D., Racil Z., Pospisil Z., Oltova A., Michalova K., Brezinova J., Razga F., Doubek M., Cetkovsky P., Trneny M., Mayer J. Imatinib as the first-line treatment of patients with chronic myeloid leukemia diagnosed in the chronic phase: Can we compare real life data to the results from clinical trials? American Journal of Hematology 2011;86(3):318-21. (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajh.21942/abstract)
 • Pavlik T., Janousova E., Pospisil Z., Muzik J., Zackova D., Racil Z., Klamova H., Cetkovsky P., Trneny M., Mayer J., Dusek L. Estimation of current cumulative incidence of leukaemia-free patients and current leukaemia-free survival in chronic myeloid leukaemia in the era of modern pharmacotherapy. BMC Medical Research Methodology 2011; 11:140. (http://bmcmedresmethodol.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2288-11-140)
 • Zackova D., Klamova H., Muzik J., Cmunt E., Dobesova B., Rysava J., Racil Z., Machova Polakova K., Dvorakova D., Jurek T., Razga F., Moravcova J., Doubek M., Brezinova J., Oltova A., Cetkovsky P., Trneny M., Dusek L., Mayer J. Dasatinib efficacy and tolerance in the treatment of chronic myeloid leukemia (CML) patients resistant/intolerant to imatinib in the context of real clinical practice management. Haematologica 2011; 96 (s2), Abs. 0700. (http://www.eventure-online.com/eventure/publicAbstractView.do;jsessionid=abcqBsMFjlcivcaOqrHft?id=162859&congressId=4634)
 • Žáčková D., Klamová H., Mužík J., Cmunt E., Dobešová B., Ryšavá J., Ráčil Z., Machová Poláková K., Dvořáková D., Jurček T., Rázga F., Moravcová J., Doubek M., Březinová J., Oltová A., Cetkovský P., Trněný M., Dušek L., Mayer J. Účinnost a tolerance dasatinibu v léčbě pacientů s chronickou lymfocytární leukémií (CML) rezistentních/netolerujících imatinib léčených v podmínkách každodenní klinické praxe. Transfuze a hematologie dnes 2011; 17, Abs. 2011. (http://www.olhemdny.cz/abstrakta/bysection.php?year%5Brocnik%5D=2011&abstracts%5Bsekce%5D=704)
 • Klamová H., Faber E., Žáčková D., Steinerová K., Karas M., Demečková E., Voglová J., Demitrovičová L., Rothová E., Chudej J., Markuljak I., Černá O., Cmunt E., Jarošová M., Machová Poláková K., Štastná Marková M., Michalová K., Dušek L., Mužík J., Mistrík M., Cetkovský P., Mayer J., Trněný M., Indrák K. Léčba CML imatinibem v první linii a prognostický význam ELN doporučení v reálné klinické praxi – populační analýza dat 458 nemocných z České republiky a Slovenska. Transfuze a hematologie dnes 2011; 17, Abs. 2046. (http://www.olhemdny.cz/abstrakta/bysection.php?year%5Brocnik%5D=2011&abstracts%5Bsekce%5D=704)
 • Klamova H., Faber E., Zackova D., Markova M., Voglova J., Cmunt E., Novakova L., Machova Polakova K., Moravcova J., Dvorakova D., Michalova K., Brezinova J., Oltova A., Jarosova M., Cetkovsky P., Indrak K., Mayer J. Dasatinib in imatinib-resistant or intolerant CML patients: data from the clinical practice of 6 hematological centers in the Czech Republic. Neoplasma 2010;57(4):355-9. (http://www.elis.sk/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1945&category_id=59&option=com_virtuemart&vmcchk=1&Itemid=1)
 • Klamova H., Zackova D., Faber E., Steinerova K., Karas M., Demeckova E., Voglova J., Demitrovicova L., Tothova E., Chudej J., Markuljak I., Kozak T., Cmunt E., Jarosova M., Machova Polakova K., Michalova K., Dusek L., Muzik J., Mistrik M., Mayer J., Trneny M., Indrak K. The outcome of unselected patients with chronic myeloid leukemia (CML) in chronic phase (CP) treated with imatinib in the first line and the prognostic value of ELN defined responses – population based analysis of 458 patients treated between 2003–2009. Blood 2010;116:1239. (http://www.bloodjournal.org/content/116/21/1239?sso-checked=true)
 • Zackova D., Klamova H., Dusek L., Muzik J., Dobesova B., Rysava J., Racil Z., Doubek M., Dvorakova D., Jurcek T., Razga F., Moravcova J., Machova Polakova K., Rulcova J., Cetkovsky P., Mayer J. Imatinib in the first line chronic myeloid leukemia (CML) treatment. Can we compare the real-life data to clinical trial results? Haematologica, 2010; 95(s2), Abs. 0838. (http://online.haematologica.org/EHA15/browserecord.php?-action=browse&-recid=6909)
 • Guilhot J., Tartarin F., Hochhaus A., Saussele S., Nicolini F., Rosti G., Steegman J.L., Sacha T., Le Coutre P., Nagler A., Abruzzese E., Heim D., Clark R., Stentoft J., Faber E., Porkka K., Cervantes F., Höglund M., O’Brien S., Thaler J., Turkina A., Ossenkoppele G., Zackova D., Klamova H., Gambacorti C., Pfirrmann M., Hasford J., Hehlmann R. European sub-registry of chronic myeloid leukemia (CML) patiens in failure after imatinib therapy: rationale, study design and current status. A study from the European LeukemiaNet (ELN). Haematologica, 2010; 95 (s2), Abs. 0148. (http://www.haematologica.org/content/haematol/95/supplement_2/1.full.pdf)
 • Žáčková D., Klamová H., Dušek L., Mužík J., Dobešová B., Ryšavá J., Ráčil Z., Machová Poláková K., Pospíšil Z., Doubek M., Dvořáková D., Jurček T., Rázga F., Moravcová J., Cetkovský P., Trněný M., Mayer J. Imatinib v první linii léčby pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML) v chronické fázi (CP). Můžeme srovnat výsledky z reálné klinické praxe s výsledky dosaženými v klinických studiích? Transfuze a hematologie dnes, 2010; 16(s 2):59-60. (http://www.olhemdny.cz/abstrakta/byauthor.php?year%5Brocnik%5D=2010&abstracts%5Bprijmeni%5D=%8E%E1%E8kov%E1&abstracts%5Bjmeno%5D=Daniela)
 • Žáčková D., Klamová H., Doubek M., Pospíšil Z., Dvořáková D., Jurček T., Moravcová J., Machová K., Dobešová B., Ryšavá J., Cetkovský P., Mayer J. Účinnost a bezpečnost imatinibu v první linii léčby chronické myeloidní leukemie (CML). Analýza databáze INFINITY. Transfuze a hematologie dnes, 2009; 15(s1):15-16. (http://www.olhemdny.cz/abstrakta/bysection.php?year%5Brocnik%5D=2009&abstracts%5Bsekce%5D=504)
 • Zackova D. et al. Efficacy and safety of imatinib in the first line CML treatment. An analysis of a comprehensive population-based database. Oral presentation on the EICML Meeting 2009, May 7-9, Salzburg, Austria.
 • Zackova D., Klamova H., Doubek M., Pospisil Z., Dvorakova D., Jurcek T., Moravcova J., Machova Polakova K., Karavdic J., Dobesova B., Rysava J., Cetkovsky P., Razga F., Mayer J. Efficacy and safety of imatinib in the first line chronic myeloid leukemia (CML) treatment. An analysis of a comprehensive population-based database. Haematologica 2009; 94 (s2), Abs. 0858. (http://online.haematologica.org/EHA14/browserecord.php?-action=browse&-recid=3964)
 • Mayer J., Klamova H., Zackova D., Doubek M., Cetkovsky P., Karavdic J., Machova Polakova K., Moravcova J., Dvorakova D., Jurcek T. Imatinib in the first-line CML treatment: an analysis of a comprehensive non-commercial database of all consecutive patients in a defined population. Haematologica 2008; 93(s1), Abs. 0554. (http://online.haematologica.org/EHA13/browserecord.php?-action=browse&-recid=2107)
 • Zackova D., Klamova H., Doubek M., Cetkovsky P., Moravcova J., Machova K., Rulcova J., Dvorakova D., Jurcek T., Brezinova J., Michalova K., Zemanova Z., Oltova A., Mayer J. Imatinib in the first line treatment of the chronic myeloid leukemia in the first chronic phase: an analysis from the INFINITY registry. Transfuze a hematologie dnes 2008; 14(s2):46, Abs. 023.
 • Klamová H., Žáčková D., Marková M., Moravcová J., Machová K., Rulcová J., Dvořáková D., Březinová J., Michalová K., Zemanová Z., Faber E., Voglová J., Nováková J., Cmunt E., Doubek M., Cetkovský P., Kořístek Z., Mayer J. Multicentrická retrospektivní analýza dat nemocných léčených dasatinibem v ČR. Transfuze a hematologie dnes 2008; 14 (s2):45, Abs. 021.
 • Mayer J., Klamová H., Žáčková D., Cetkovský P., Doubek M., Moravcová J., Rulcová J., Machová K., Dvořáková D., Jurček T., Březinová J., Michalová K., Zemanová Z., Oltová A. Imatinib v první linii léčby nemocných s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukemií v chronické fázi. Transfuze a hematologie dnes 2008, 14(4):150-158. (http://www.prolekare.cz/transfuze-hematologie-dnes-clanek/imatinib-v-prvni-linii-lecby-nemocnych-s-nove-diagnostikovanou-chronickou-myeloidni-leukemii-v-chronicke-fazi-2085)

Folber F., Koriťáková E. Portál české leukemické skupiny [online]. 2016 [cit. 2021-9-24]. Dostupné z: http://www.leukemia-cell.org.

2021 Portál české leukemické skupiny | mapa serveru